Je bezpečnější užívání originálních léků například na potenci, jako je Viagra, nebo generika? Jaké jsou s třeba Kamagrou 100 zkušenosti? Přirozeně, pokud jsou oba léky schváleny, nemůže být jeden bezpečnější než druhý. Musí vycházet ze stejných účinných látek, použitých ve stejném množství, tudíž nemůže být jeden méně bezpečný, než druhý. To prostě není možné, protože by to popíralo vlastní podstatu generik a jejich výroby.

V čem je tedy rozdíl?

Rozdíl mezi originálními léky a generiky je zejména v ceně. Generika jsou prostě levnější. Obsah účinných látek musí být stejný, lék generický musí být takzvaně „bioekvivalentní“ léku originálnímu. To znamená, že do organismu pacienta se musí dostat stejné množství účinné látky a po jejím vyloučení z organismu musí odejít opět stejné množství látek, jako z originálu. To znamená, že v organismu musí působit tyto látky zcela totožně.