Lité podlahy skýtají mnoho výhod. Jejich povrch je hladký a rovný. To usnadní pokládku dlažby nebo jiných materiálů. Nemusíte již použít stěrkovací materiály. Jejich povrch se dá poté ještě doupravit. Stačí je pak napenetrovat a můžete na ně pokládat dlažbu, plovoucí podlahu nebo jiné druhy krytin.
Lité podlahy představují také časově úspornou variantu. Jejich vylití totiž nezabere mnoho času, a již po 24 až 48 hodinách se po podlaze dá chodit. Jsou velice vhodné pro použití podlahového vytápění. Na rozdíl od betonu totiž lépe vedou teplo a lépe se prohřejí.

Jednodušší realizace podlahy

Realizace lité podlahy je technicky méně náročná. Při navážení betonu a jeho hlazení, může dojít k poškození některých rozvodů a instalací.