Uhodnete, která rostlina se dá úplně celá zpracovat? Přitom je velice nenáročná na pěstování. Nejlépe se jí daří tam, kde je hodně vody a hluboká půda. Jedná se o rostlinu, která je poměrně vysoké vzrůstu, vypadá jako menší stromek. Kdy na dlouhých stoncích jsou listy, při pozorném podívání Vám budou připomínat ruku s mnoha prsty. Ano máme na mysli právě konopí.

Nejnovější technika pěstování

Rostlinu, která je známá na celém světě a již od středověku. Indové tuto rostlinu nazývají Ganja, Řekové Cannabis a němci ji říkají Hanf. Tuto rostlinu již využívali i Vikingové. Používali její vlákna na výrobu látek, tedy šatů. Dokonce byl nalezen šat v hrobě Adelgundy, královny Merowingů. Šat byl nalezen po stovce let zcela neponičen. Konopí sází lidé po celém světě, váží si jí a využívají její části. Rostliny svým růstem, který je velmi rychlý, ničí plevel a nepotřebuje ke svému růstu žádné herbicidy. Pěstitelé se snaží tuto rostlinu pěstovat pomocí té nejnovější techniky, tak aby neobsahovala omamný THC.