Je to docela normální. Každý chce podnikat chytře. Ale je pravda, že je velice těžké poznat, co je podnikání chytré a hloupé. Co je vlastně měřítkem úspěchu a chytrosti? Je to výše obratu? Je to výše zisku před zdaněním? Nebo snad čistý zisk po zdanění? Nebo snad dokonce společenská užitečnost naší činnosti, případně prostředky darované na charitu? To je otázka téměř pro dánského kralevice z Elsinoru.

Náš názor

My osobně si myslíme že jediným možným měřítkem úspěšnosti podnikání je takzvaný CPT index (costs-profit-tax index), tak, jak ho zavedl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Bill Tricky už v počátku osmdesátých let minulého století. A je všeobecně známo , na základě dlouhodobých statistik, že nejlepšího indexu CPT lze dosáhnout právě v offshore společnostech.